نەشتەرکاریی دابەزاندنی کێش
نەشتەرکاریی قەڵەویی
نەشتەرکاریی بای پەسی گەدە
نەشتەرکاریی بچووکردنەوەی گەدە
نەشتەرکاریی سلیڤی گەدە

This post is also available in: English Arabic